Nye allianser til besvær?

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og effektivisering, kan det være nyttig å se på hvilken ...... Les mer

Når korrupsjon redder liv

Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse. Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på ...... Les mer

Masteroppgave om tilgang til jord i Zambia

Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”. ...... Les mer

Temakveld jordvern og utbygging

Det var fullt hus på Antikvariatet da Hippodamus, linjeforeningen til masterprogrammet i fysisk planlegging og eiendomsutvikling på NTNU, inviterte til temakveld om jordvern ...... Les mer

Oljefondets investeringer i jordbruksjord

Oljefondets investeringer i jordbruksjord globalt var temaet da Jostein Brobakk holdt foredrag på det månedlige formidlingsseminaret fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim på NTNU Dragvoll ...... Les mer

Historien til melkeforvaltningen i Kanada

I et nylig publisert paper beskriver professor Bruce Muirhead historien til melkeforvaltningen i Kanada. I paperet forklarer han blant annet bakgrunnen for at ...... Les mer

Eksport som universalløsning?

Bare om lag sju prosent av verdens totale melkeproduksjon handles internasjonalt, påpeker Muirhead, når han kritiserer eksport som svaret på alle problemer i ...... Les mer

Symposium om eiendomsrettigheter på MIT

Fredag 28. februar representerte Philip McMichael Forfood-prosjektet på Massachusetts Institute of Technology (MIT) sitt symposium om global komodifisering av land. Symposiumet hadde tittelen ...... Les mer