Det var fullt hus på Antikvariatet da Hippodamus, linjeforeningen til masterprogrammet i fysisk planlegging og eiendomsutvikling på NTNU, inviterte til temakveld om jordvern og utbygging på Antikvariatet onsdag 7. mai.

 

Ulike aktører presenterte sitt perspektiv på utviklingen. Det ble livlige diskusjoner etter innleggene fra urbanist Erling Fossen, OBOS’ Arve Heggem presenterte en utbyggers perspektiv, mens  underdirektør hos Fylkesmannens landbruksavdeling Magnhild Melandsø viste hvordan landbruksspørsmålene settes opp mot andre samfunnsinteresser. Professor Tor Medalen ved institutt for byforming og planlegging innledet det hele.

Forfood’s doktorgradsstipendat Heidi Vinge avsluttet temakvelden med et foredrag der hun forsøkte å dra opp ulike dillemaer og kontroverser, samt presentere foreløpige funn fra forskningsprosjektet som hun har arbeidet med i overkant av et år.

Hele programmet kan leses her: Temakveld jordvern og utbygging 070514