Klart de vil bygge på matjord

26. september 2018

Denne kronikken stod på trykk i Nationen 5. september 2018. Det er for få belønnede formål på den andre siden av kjøttvekta til at kommunepolitikerne kan …

Les mer »

Private equity og finansialisering i den norske verdikjeden for landbruk og mat

11. juli 2017

I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat kapital (Private Equity) har påvirket den strukturelle utviklingen i den norske matkjeden …

Les mer »

Dagens gjest: Norge bør lære av Canada

6. mai 2016

Av: Katrina Rønningen, forskningsleder ved Norsk senter for Bygdeforskning Er et sterkt jordvern realistisk i et rikt land med 3 prosent dyrkamark, 72 …

Les mer »

Små grønne flekker eller godt vern av matjord?

6. februar 2016

Vi verner ikke matjorda godt nok. Her har Norge mye å lære fra Canada. Canada har enorme prærier og store kornområder. Likevel bekymrer …

Les mer »

Rapport fra Berkley

14. desember 2015

Forfood-forsker Siri Granum Carson, til vanlig førsteamanuensis i filosofi på NTNU, er for tiden gjesteforsker ved Haas Business School, University of California Berkeley, …

Les mer »

Jordvern og grønne belter i Canada

22. oktober 2015

Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos Department for Environment and Resource Studies ved University of Waterloo, Ontario, Canada. I tillegg …

Les mer »

Nye allianser til besvær?

15. juni 2015

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og effektivisering, kan det være nyttig å se på hvilken …

Les mer »

Når korrupsjon redder liv

15. juni 2015

Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse. Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på …

Les mer »

Workshop om areal og matpolitikk

3. september 2014

I midten av august samlet Forfood teamet og inviterte deltagere seg til en workshop om areal og matpolitikk ved University of Waterloo, Ontario …

Les mer »

Masteroppgave om tilgang til jord i Zambia

23. mai 2014

Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”. …

Les mer »

Temakveld jordvern og utbygging

12. mai 2014

Det var fullt hus på Antikvariatet da Hippodamus, linjeforeningen til masterprogrammet i fysisk planlegging og eiendomsutvikling på NTNU, inviterte til temakveld om jordvern …

Les mer »

Oljefondets investeringer i jordbruksjord

7. mai 2014

Oljefondets investeringer i jordbruksjord globalt var temaet da Jostein Brobakk holdt foredrag på det månedlige formidlingsseminaret fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim på NTNU Dragvoll …

Les mer »