Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos Department for Environment and Resource Studies ved University of Waterloo, Ontario, Canada.

I tillegg til å være så heldig å få lære av eksperter på global mat- og ressurspolitikk, gjennomfører hun også en sammenlignende studie. Målet er å finne ut hvordan et av de raskest voksende områdene i Nord-Amerika håndterer utfordringene med befolkningsvekst og bevaring av knappe ressurser som matjord og naturverdier.

Ontario sitt grønne belte, The Ontario Green Belt, er det største permanent bevarte grønne beltet i verden. Området består av 7,7 millioner dekar jordbruksland, skogsområder, våtmark og kulturminner. Beltet strekker seg fra nord for Toronto til Niagara på grensa til USA i det som kalles “The Greater Golden Horseshoe” på vestsiden av Lake Ontario. Området er et av de raskest voksende i hele Nord-Amerika, med en befolkning som i 2031 forventes å utgjøre 31 millioner mennesker, fra 8,76 millioner i 2011.

Nedenfor vises de store kontrastene i området, fra en gård ved Mississauga til forskernes ferd gjennom downtown Toronto:

Caledon Mississauga Farm

Feltarbeid Toronto Ontario Greenbelt Heidi og Katrina

 

Foreløpige funn fra datainnsamlingen er hvordan dette grønne beltet på en imponerende måte har klart å kombinere bevaring av miljøverdier og jordbruksverdier. I tillegg har de et stort fokus på hvordan beltet kan bidra til å styrke økonomien til bønder og lokalsamfunn i det grønne beltet, og en sterk forankring hos både lokalbefolkning og besøkende gjennom aktiviteter, ruter i nærmiljøet og en en omfattende nettside du kan se via denne linken.

 

Ontario Aspargus

 

13856734814_44bf9c69e9_b

 

Forskningsleder på Norsk senter for bygdeforskning Katrina Rønningen har deltatt på deler av datainnsamlingen. Rønningen har bred erfaring fra å studere vernepolitikk i både Norge og Europa. Rønningen og Vinge skal sammen analysere funnene fra studien, og vil publisere mer fra studien framover.