FORFOOD: Kultur, verdier, etikk og politikk når matjord forvaltes

Matjord er en viktig og begrenset ressurs – vi trenger den til å produsere mat til en stadig økende befolkning. Jordressursene konkurrerer likevel med andre interesser – som boligbygging, infrastruktur, gruvedrift, energi, karbonnøytralisering og naturvern. Nedbygging av matjord har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Utfordringene er komplekse og forhandles i en kontekst av klimaendringer og økt markedsspekulasjon med jordbruksland.

Formålet med FORFOOD har vært å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker og har påvirket forvaltningen av matjord i fortid, nåtid og framtid. Fem arbeidspakker har gjennom utforsking og integrert analyse og diskusjon av de kulturelle undersøkt forutsetningene for:

  • Forvaltning av matjord i tre naturressursbaserte økonomier; Norge, Australia og Canada
  • Matjord i miljøpolitikken
  • Statens pensjonsfond utland sine internasjonale investeringer i matjord
  • Etiske verdsettinger av matjord i forvaltning og næringsliv
  • Den globale arealbruken

FORFOOD er et internasjonalt prosjekt med norsk tyngdepunkt. FORFOOD-teamet har bakgrunn i samfunnsfag og humaniora og har utnyttet muligheter for tverrfaglige analyser i de møtene som har oppstått mellom fagene i prosjektet.