Oljefondets investeringer i jordbruksjord globalt var temaet da Jostein Brobakk holdt foredrag på det månedlige formidlingsseminaret fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim på NTNU Dragvoll den 6. mai.

 

Brobakk pekte på spenninger mellom etikk og butikk i forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, og problematiserte ulike muligheter for demokratisk kontroll. Foredraget er en del av Brobakk og Hilde Bjørkhaug sitt arbeid i forskningsprosjektet Forfood, der de problematiserer måten Norge som nasjon opptrer som jordforvalter på hjemme og ute.

 

Neste foredrag i seminarrekken vil bli holdt av Sara Brinch. Hun er en del av forskningsprosjektet  “In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems”, og skal fortelle fra sin studie av medienes fortellinger om holdbarhetsdato, helse og miljøhensyn.  Lunsjseminaret arrangeres av SAMKUL-prosjektene i Trondheim, og er åpent for alle.