I denne artikkelen viser Bjørn Klimek og Hilde Bjørkhaug hvordan privat kapital (Private Equity) har påvirket den strukturelle utviklingen i den norske matkjeden siden 1990-tallet og diskutere hvorvidt vi nå ser en fremvekst av finansialisering i mat og landbrukssektoren.

Finansialisering beskriver prosesser hvor private kapital investeres med formål å skape rask økonomisk gevinst på investeringen, ikke i investeringsobjektet som sådan.

Analysene i artikkelen er basert på studier av flere case hvor Private Equity har investert og overtatt norske matvareindustriselskap. Resultatene tyder på at de økonomiske motivene for Private Equity investering og -overtakelser er basert på en kombinasjon av typisk industrikapitalisme med investeringer i produktivitet og effektivitet, i stedet for bare finansiering.

 

Foto: Igor Terekhov

 

Artikkelen diskuterer hvordan den norske sosialdemokratiske landbruksmodellen og landbrukssamvirkene, med sine mål om å opprettholde jordbruk over hele landet, har noen komparative ulemper i konkurranse med private investeringsselskap, men viser også hvordan egenskaper i den norske modellen gjør den mindre attraktiv for at finanskapital og finansialisering vil spille en dominerende rolle.

 

Referanse: Klimek, B. og H. Bjørkhaug (2015) Norwegian Agro-Food Attracting Private Capital; varieties of Capitalism – Varieties of Financialisation? Sociologia Ruralis. DOI: 10.1111/soru.12112

Norwegian Agro-Food Attracting Private Equity Capital; Varieties of Capitalism – Varieties of Financialisation?

Artikkelen inngår i Bjørn Klimeks PhD: Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets

Food industry structure in Norway and Denmark since the 1990s. Path dependence and institutional trajectories in Nordic food markets