Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse.

Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på NTNU.

Denne teksten stod første gang på trykk i Dagens Næringsliv 01.04.15.

Som ansatt i en humanitær organisasjon er du ansvarlig for en leveranse av nødhjelp til en flyktningleir i et sultrammet afrikansk land. Ved grensen blir containerne stående i flere dager, angivelig fordi tollstasjonen ikke har kapasitet til å sjekke lasten. Du får meldinger om at matmangelen i leiren er prekær. En «tilretteleggingsbetaling» på et par hundre dollar til sjefen på tollstasjonen vil sannsynligvis få lasten over grensen. En slik utbetaling er i strid med både norsk lov og din organisasjons etiske retningslinjer. Hva gjør du?