Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”.

 

Miyanda presenterte hovedfunnene sine fra oppgaven på Forfood-prosjektet sin samling i Trondheim den 21. mai. Zambia har et regelverk som skal sikre lokale lik tilgang til land i visse områder av landet, i landområder kalt “customary land”. Et viktig funn i Miyandas undersøkelser er hvordan land som er regulert til “customary land”, som alle skal ha tilgang til, likevel blir kjøpt og solgt.

 

Et annet hovedfunn er hvordan kvinner, delvis på grunn av denne utviklingen, ser på tilgang til landbruksjord som vanskelig, mens menn oppfattet tilgang til slik jord som lettere. Dette er interessant når vi vet hvordan kvinner spiller en så sentral rolle i landbruket i regionen. Tilgang til landbruksjord er viktig for kvinners posisjon i samfunnet, men oppleves som mindre viktig for de yngre generasjoner kvinner enn for de eldre. Tilgang til land er også viktig for kvinnernes psykologiske og følelsesmessige velvære.

 

Miyanda har også vært praktikant ved Norsk senter for bygdeforskning som en del av sitt masterprogram. Som en del av dette arbeidet skrev hun en rapport om landrettigheter i Zambia.