Forfood-forsker Siri Granum Carson, til vanlig førsteamanuensis i filosofi på NTNU, er for tiden gjesteforsker ved Haas Business School, University of California Berkeley, med reisestøtte fra SAMKUL-programmet.

Her fordyper hun seg i forskjeller mellom USA og Norge når det gjelder tenkning rundt bedrifters samfunnsansvar. Hun fokuserer særlig på bedrifters ansvar for bærekraftig matproduksjon og forvaltning av naturressurser. Financial Times kåret i fjor Haas til USAs fremste business school på området bedrifters samfunnsansvar, så her er det mye å hente.

Tradisjonelt har amerikanske bedrifter hatt en tydeligere profil på miljø- og samfunnsansvar enn norske bedrifter, men norske virksomheter kommer i stadig økende grad på banen med eksplisitt satsning på CSR (Corporate Social Responsibility). Også den norske staten har ambisjoner på dette området, noe som blant annet har resultert i innføringen av etiske retningslinjer for ansvarlig forvaltning av oljefondet.

workshop 2

Siri Granum Carson (foran til høyre) fotografert ved Peder Sather-tårnet på UC Berkeley sammen med (fra venstre) David Vogel, Professor ved Haas Business School, University of California Berkeley, Sigurd Vildåsen, Phd-stipendiat ved IØT, NTNU , Annik Fet, professor ved IØT og leder for NTNUs strategiske satsningsområde Sustainability, og Robert Strand, leder for Center for Responsible Business ved Haas Business School, University of California Berkeley. Foto: Bruce Cook

Som del av Forfoodprosjektet skriver Carson om etiske sider ved oljefondets investering i virksomheter som anklages for landran. Videre skriver hun om hvordan norske matprodusenter møter endrede forventinger når det gjelder bærekraft og ansvarlig forretningsdrift. Nylig la hun frem et paper om dette temaet på en workshop som hun arrangerte i samarbeid med sine partnere på Haas, med tittelen ”Responsible Business for a Sustainable Development: Comparing the U.S. and the Scandinavian Context”.

workshop 1

Siri sammen med Robert Strand, leder for Center for Responsible Business på Haas Business School, University of California Berkeley. Bildet er tatt under den omtalte workshopen.  Foto: Bruce Cook

Workshopen var finansiert av Peder Sather-senteret, som fremmer samarbeid mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley. Generelt er det stor aktivitet rundt spørsmål om bærekraftig matproduksjon ved UC Berkeley. Blant interessante forskningsmiljøer i et Forfood-perspektiv er Berkeley Food Institute, hvis visjon er ”a world in which nutritious, affordable food is available for all and is produced sustainably and fairly”.

Siri skal være ved Haas Business School et helt år, og er på plass ved Program for anvendt etikk og Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU igjen fra høstsemesteret 2016.