Fem tirsdager fram til sommeren vil representanter fra SAMKUL-prosjekter i Trondheim gi innblikk i sin forskning. Seminarene holdes fra 11.30 til 12.30, og er åpne for alle interesserte. Ta med nistepakken og kom!

 

Tirsdag 4. februar

Begrepet ‘mangfold’ i grønn politikk – Agnes Bolsø og Stine Helena Bang Svensen

Fra forskningsprosjektet “Mirror, mirror on the wall, who’s most powerful of them all? Gender as a symbolic and social structure in organizations” http://www.ntnu.edu/genderpower

Sted: Bygdeforskning, Møterom “Tinget” (Idrettsbygget Dragvoll, 4. etasje)

 

Tirsdag 4. mars

Entifisering, standardisering og måling i barnevernet – Petter Almklov og Jens Røyrvik

Fra forskningsprosjektet “The Cultural Logic of Facts and Figures: Objectification, Measurement and Standardization as Social Processes” http://www.ntnu.edu/sosant/cuff/the-project

Sted: Det humanistiske fakultet, Møterom 7 (Dragvoll, bygg 2, nivå 5)

 

Tirsdag 8. april

Mellom makt og marked? De kulturelle forutsetningene for forvaltningen av matjord i Norge –

Heidi Vinge

Fra forskningsprosjektet “Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land” http://forfood.bygdeforskning.no/

Sted: Det humanistiske fakultet, Møterom 7 (Dragvoll, bygg 2, nivå 5)

 

 

Tirsdag 6. mai

Det norske oljefondets investeringer i utlandet – Jostein Brobakk

Fra forskningsprosjektet «Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land” http://forfood.bygdeforskning.no/

Sted: Det humanistiske fakultet, Møterom 7 (Dragvoll, bygg 2, nivå 5)

 

Tirsdag 3. juni

Er datostempling av mat utgått på dato? En studie av medienes fortellinger om holdbarhetsdato, helse og miljøhensyn i perioden 2009-2014″ – Sara Brinch

Fra forskningsprosjektet “In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems” http://www.ntnu.no/kult/forskning/in-food-we-trust

Sted: Bygdeforskning, Møterom “Tinget” (Idrettsbygget Dragvoll, 4. etasje)

 

Om forskningsprogrammet SAMKUL:

I Forskningsrådets gjeldende strategi argumenteres det for at Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger skal bli et nytt nasjonalt hovedinnsatsområde for norsk forskning. Som et ledd i å styrke forskningen på området etableres et tiårig forskningsprogram med samme navn, forkortet SAMKUL. SAMKUL (2011 – 2020) vil ha som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer, gjennom fortolkning, forståelse og forklaring av de kulturelle forutsetningene for samfunnsutviklingen. Tematisk skal programmet studere de kulturelle forutsetningene for dagens samfunnsformasjon og samfunnsutviklingen generelt gjennom analyser av samspillet mellom menneske og omgivelser.

Program for formidlingsserien til SAMKUL-prosjektene i Trondheim våren 2014

Kontaktperson: hilde.bjorkhaug@bygdeforskning.no