Fredag 28. februar representerte Philip McMichael Forfood-prosjektet på Massachusetts Institute of Technology (MIT) sitt symposium om global komodifisering av land. Symposiumet hadde tittelen “Property Right from Below: Rethinking Property Rights over Land”.

Symposiumet var en del av et forskningsprosjekt om eiendomsrettigheter gjennom nettverket Displacement Research and Action Network ved MIT. Nettverket er et samarbeidsprosjekt mellom MIT og Universitetet i Louvain, Belgia, med Institute for Global Law and Policy ved Harvard Law School som co-sponsor.

Symposium tok opp sentrale dilemma innen eiendomsteori i den nåværende konteksten av global komodifisering av land. Symposiumet utforsket også alternativer til dagens dominerende eiendomsparadigme, som allmenningteori, sosial mobilisering og rettighetetsspørsmål.

Åpningsinnleggene ble holdt av Eran Ben-Joseph, som er direktør ved Department of Urban Studies and Planning ved MIT og Olivier DeSchutter, University of Louvain. Philip McMichael holdt innlegg som en del av plenumssesjonen sammen med Saskia Sassen fra Columbia University, Ruth Hall fra University of the Western Cape og Duncan Kennedy fra Harvard Law School. Tittelen på McMichael sitt foredrag var “Land grab governance and the crisis of market rule”.