I et nylig publisert paper beskriver professor Bruce Muirhead historien til melkeforvaltningen i Kanada. I paperet forklarer han blant annet bakgrunnen for at det systemet som fortsatt eksisterer ble implementert på 1960-tallet.

 

 

Muirhead utforsker også rollen til internasjonale handelsforhandlinger i forum som GATT  (General Agreement on Tariffs and Trade)  og verdens handelsorganisasjon WTO der reguleringer som det kanadiske melkeforvaltningssystemet er et eksempel på har blitt hardt angrepet.

 

CIGI er en privat tenketank som jobber med internasjonale forhandlinger og styring. Hele artikkelen i PDF-versjon kan lastes ned via tenketankens hjemmeside som du finner ved å følge denne lenken.