Workshop om areal og matpolitikk

I midten av august samlet Forfood teamet og inviterte deltagere seg til en workshop om areal og matpolitikk ved University of Waterloo, Ontario ...... Les mer

McMichael i FNs komité for matsikkerhet

Philip McMichael har vært deltagende forsker under møtet i FNs matvareorganisasjon FAO sin Komité for matsikkerhet  (Engelsk: Committee on World Food Security). McMichael ...... Les mer

Historien til melkeforvaltningen i Kanada

I et nylig publisert paper beskriver professor Bruce Muirhead historien til melkeforvaltningen i Kanada. I paperet forklarer han blant annet bakgrunnen for at ...... Les mer

Rethinking land grab ontology

Professor Philip McMichael har fått publisert en artikkel i marsutgaven av tidsskriftet Rural Sociology. I artikkelen problematiserer han forvaltning av jordressurser globalt, og ...... Les mer

Symposium om eiendomsrettigheter på MIT

Fredag 28. februar representerte Philip McMichael Forfood-prosjektet på Massachusetts Institute of Technology (MIT) sitt symposium om global komodifisering av land. Symposiumet hadde tittelen ...... Les mer

Forfood til Japan

Forfood har fått godkjent en sesjon under den 18. internasjonale sosiologikonferansen (ISA) i Japan.  Sesjonen som har tittelen “Land as an Asset Class: ...... Les mer