Philip McMichael har vært deltagende forsker under møtet i FNs matvareorganisasjon FAO sin Komité for matsikkerhet  (Engelsk: Committee on World Food Security). McMichael deltok  under sivilsamfunnsmekanismen sin utarbeidelse av ansvarlige prinsipper for investeringer i landbruket.  Dette dokumentet vil behandles i FAO i Oktober, da den siste avstemningen skjer i komiteen.

Matsikkerhet er et begrep som brukes for å definere en tilstand når alle mennesker har fysisk, sosial og økonomisk tilgang til nok, trygg og næringsrik mat. Komiteen for matsikkerhet ble etablert i 1974 som et mellomstatlig organ for å revidere og følge opp matpolitikk.

Noe av det viktigste McMichael fremhever fra oppholdet, er spenningen mellom å sikre rettighetene private investorer har til å gjennomføre landbruksinvesteringer på den ene siden, og å sikre rettighetene småskalaprodusenter har til å produsere mat i det samme området på den andre.