Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge deltok på en konferanse om byenes rolle i matsystemet  i Nederland 14.- og 15. mai 2014. Konferansen hadde tittelen “Take action? Collaborative action for more sustainable food systems”, og var arrangert av PUREFOOD,  et Marie Curie nettverk finansiert av EU-kommisjonens sjuende rammeprogram.   Målet til PUREFOOD er å utdanne 12 forskere som er tidlig i karrieren i de sosioøkonomiske og romlige dynamikkene i det urbane og regionale matlandskapet.

 

Konferansen startet med en dag av plenumsinnlegg, etterfulgt av workshop i grupper der ulike strategier for å sette lærdom fra forskningen ut i livet ble diskutert. Senere på dagen var det ekskursjon i Utrecht og området rundt, der forskerne besøkte ulike deler av byens matsystem. Nedenfor ser dere foto av urbant landbruk i en drabantby preget av sosial uro, samt fra en mat- og sansehage ved et eldrehjem.

 

Konferansen fortsatte dagen etter som en del av Day of URBAN FARMING. De ulike sesjonene diskuterte urbane matsystem, matpolitikk og samarbeid mellom samfunnssektorer. Følgende modell som står sentralt i prosjektet kan opppsumere de viktigste diskusjonene som ble hatt i løpet av de to dagene:

 

peri-urban-foodscape

Modell (Johnston et al. 2009) hentet fra http://purefoodnetwork.eu/about/background/

Mer om konferansen kan leses på konferansen hjemmeside her og nettverkets hjemmeside her.

Bilder fra konferansen: