Jordvern og grønne belter i Canada

Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos Department for Environment and Resource Studies ved University of Waterloo, Ontario, Canada. I tillegg ...... Les mer

Arbeidsgruppe på NESS 2015

Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal på konferansen NESS 2015 tar nå i mot abstracts.   Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal har ...... Les mer

Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet “Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ...... Les mer

Forfood'ere på ESRS-konferanse i Firenze

Flere FORFOOD-forskere presenterte paper på den 15. europeiske ruralsosiologikonferansen i sommer. Konferansen samlet 400 ruralforskere fra hele verden i Firenze, Italia fra 29. ...... Les mer