Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal på konferansen NESS 2015 tar nå i mot abstracts.

 

Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal har fått den engelske tittelen “Towards sustainable land use? Land management, knowledge claims and land practices in the global north”, og gruppeledere er Elin Lind fra Göteborgs universitet og Heidi Vinge fra Bygdeforskning og NTNU.

 

Den 12. NESS-konferansen arrangeres i Trondheim 9. – 11. Juni 2015. NESS er en samfunnsfaglig miljøkonferanse som arrangeres annethvert år, og i 2015 er det NTNU og Bygdeforskning som er vertskap.

 

Mer om arbeidsgruppen og konferansen finner du via denne lenken.