Stipendiat Heidi Vinge hadde sammen med seniorforsker Oddveig Storstad en kronikk på trykk i avisa Nationen torsdag 5. desember. I kronikken setter de matjord inn i en global miljøkontekst.

Forfatterne utfordrer IKEA’s bærekraftspolitikk “People & Planet Positive” der virksomheten ønsker å bidra til å løse de globale samfunnsutfordringene, og spør hvordan utbygging på førsteklasses matjord passer inn i denne.

Hele kronikken kan lastes ned i PDF-form her: Kronikk_-_Grip_sjansen,_IKEA_OS_HV_-_05122013