Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet “Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ressurs påBygdeforskningsdagen 2013 som ble avholdt på Clarion Hotell & Congress i Trondheim 4. og 5. november 2013.

Vinge snakket om urban sprawl som forskningsfelt, om areal som knapp ressurs, og om planlegging som virkemiddel.

– Jordvern er et forsøk på å bevare fellesskapets framtidige produksjonsverdier. Det kompliserende er at disse verdiene ligger på privat land, sa Vinge i foredraget.

Innlegget var en del av parallellsesjonen “Ny mobilitet gjennom flytting og bosetting”.