Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet “Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ...... Les mer

McMichael med paper på Yale-konferanse

Forfood’s Philip McMichael presenterte paperet “Historicizing Food Sovereignty: A Food Regime Perspective” på en stor amerikansk konferanse om matsuverenitet og matpolitikk i midten ...... Les mer

Forfood'ere på ESRS-konferanse i Firenze

Flere FORFOOD-forskere presenterte paper på den 15. europeiske ruralsosiologikonferansen i sommer. Konferansen samlet 400 ruralforskere fra hele verden i Firenze, Italia fra 29. ...... Les mer