Arealbrukskonflikter i Melhus, og prosessene og strategiene for å løse disse var tema for feltturen til Forfood-teamet den 18. oktober. Turen markerte starten på det internasjonale samarbeidet i prosjektet.