FORFOODs May Thorseth var sentral da konferansen ”Globalization: Opportunities & Challenges” addresserte de normative dimensjonene av naturressursforvaltning 13. og 14. juni 2013. 

Konferansen fant sted på ærverdige Britannia hotell i Trondheim, og Professor Thomas Pogge fra Yale var hovedtaler.  Pogge problematiserte FNs tusenårsmål og utfordringene ved overnasjonale normer og regler.

– Vi står overfor grunnleggende økologiske problemer som krever globalt samarbeid og handling. Akademikere verden over kan spille en viktig rolle i å bygge den nødvendige folkelige forståelsen og støtten for de sårt tiltrengte globale institusjonene for å håndtere dette, sa Pogge.

FORFOOD-teamet deltok senere på workshopen “Natural resources, global justice and obstacles to sustainability”, et initiativ fra globaliseringsprogrammet ved NTNU (prof. May Thorseth & prof. Ragnar Torvik) and ESF-prosjektet “Rights to a Green Future” (ENRI-Future).

Siri Granum Carson, NTNU and Hilde Bjørkhaug, Bygdeforskning holdt paperpresentasjoner på workshopen.  Jostein Brobakk, Siri Øyslebø Sørensen og Heidi Vinge deltok også.