Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet “Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ...... Les mer