Siri Granum Carson fra Forfood-prosjektet har sammen med Norunn Kosberg, Tom Skauge og Thomas Laudal gitt ut boken Etikk for beslutningstakere. Boken retter seg både mot praktikere i næringslivet og studenter i etikk. I boken presenteres blant annet verktøy som kan brukes for å oppnå samfunnsansvarlig forretningsførsel.

“Denne boken er en faglig støtte og veiledning til hvordan du kan identifisere, resonnere og gjøre gode valg i etisk utfordrende situasjoner. Boken fungerer som en introduksjon til etikk og samfunnsansvar for økonomisk-administrative utdanniger ved norske universiteter og høyskoler, men den er også myntet på et bredere publikum: eiere, ledere og ansatte i private, offentlige og frivillige organisasjoner.”

Boken gis ut på forlaget Cappelen Damm Undervisning. Du kan lese mer om boken på forlagets hjemmeside ved å følge denne lenken. 

Siri Granum Carson har lang erfaring med å forske på anvendt etikk i næringslivet. I Forfood-prosjektet studerer hun bedrifters samfunnsansvar når matjordressursen er inne i bildet.

Innholdsfortegnelse_ Etikk for beslutningstakere_41756.