FORFOOD deltok på den første årlige SAMKUL-konferansen på Gardermoen 22. October 2013.

Konferansen satte fokus på hvilken kunnskap kulturforskninga kan bidra med for å løse viktige samfunnsutfordringer som klimaendringer og globalisering.

En video av konferansen finnes tilgjengelig på SAMKUL sin hjemmeside, del 1 med Mike Hulme og Kjersti Fløttum, del 2 med Peer Vries og Christina Garten, samt del 3 med Helge Jordheim og Kristine Lillestøl.

Dagen etter konferansen møttes de 15 prosjektene som ble finansiert på SAMKUL sin første utlysning for å diskutere felles utfordringer.

Prosjektleder Hilde Bjørkhaug, PhD-stipendiat Heidi Vinge og forsker Siri Øyslebø Sørensen representerte FORFOOD på konferansen.

hilde300pxH Siri Øyslebø Sørensen2 Heidi portrett 2013