Gå ikke glipp av denne muligheten til å høre på, og diskutere med, en av verdens ledende eksperter innen økonomisk og historisk sosiologi.

Tittel: The Land Grab: a New Global Food Regime?

Tid: Torsdag 17 oktober  10:00-11:30 

Sted: Møterom Tinget, Norsk senter for bygdeforskning, Idrettsbygget Dragvoll 4. etasje

 

Professor McMichael har i flere tiår forsket på økonomiske og politiske strukturer innen mat- og landbruksfeltet, med særlig fokus på det han omtaler som matregimer. Han har også arbeidet teoretisk innenfor områder som alternative historisk-komparative metoder og kapitalistisk modernitet. De siste årene er det empiriske og teoretiske arbeidet hans sentrert rundt såkalte landran (land grab), og dette vil være fokus i dette foredraget.

Philip McMichael er i Trondheim i anledning workshop i prosjektet ”Frogs, fuel, finance or food? Cultures, values, ethics, arguments and justifications in the management of agricultural land” (FORFOOD). Du kan lese mer om Phillip McMichael på hjemmesiden til Cornell University.

 

 Om FORFOOD:

Forvaltning av jorda som skal brødfø en stadig voksende befolkning er en av vår tids store utfordringer i en kontekst av klimaendringer og intensivert markedsspekulasjon med jordbruksland. Matproduksjonen konkurrerer med formål som bolig, infrastruktur, gruvedrift, investering, karbonnøytralisering og naturvern. Dette har konsekvenser for både nasjonal og internasjonal matsikkerhet. Formålet med FORFOOD er å undersøke hvordan kultur, verdier, etikk, argumentasjon og begrunnelser påvirker forvaltningen av landbruksland i fortid, nåtid og framtid. Prosjektet FORFOOD skal undersøke hvordan kultur, verdier og etikk har betydning for forvaltningen av landbruksland.

 

Kontakt: Hilde Bjørkhaug, Norsk senter for bygdeforskning