Seniorforsker Katrina Rønningen, som leder arbeidspakke 2 på Forfood, holdt foredrag på Nasjonalt Fjellandbruksseminar i Lierne  20. august 2013.

Seniorforsker Katrina Rønningen var invitert til å holde innlegg om internasjonale og nasjonale utviklingstrekk i fjellandbruket, et tema Rønningen har kompetanse på fra deltagelse i flere internasjonale og nasjonale forskningsprosjekter.

Seminaret var arrangert av Fjellandbruksprosjektet i Nord-Trøndelag. Andre foredragsholdere var landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum og konsernsjef i Nortura Arne Kristian Kolberg.