Kristen Lyons og Carol Richards har nylig publisert en artikkel i det australske tidsskriftet Arena Magazine. I artikkelen satte forskerne søkelys på vilkårene for forskning om gruvedrift i Australia.

Hele artikkelen med tittelen «Mining Universities – Research in today’s mining-funded tertiary sector» kan leses her.