Workshop om areal og matpolitikk

I midten av august samlet Forfood teamet og inviterte deltagere seg til en workshop om areal og matpolitikk ved University of Waterloo, Ontario ...... Les mer