Verdien av vekst – NESS 2015

May Thorseth og Jostein Brobakk fra Forfood-prosjektet ledet arbeidsgruppe 4 på den nordiske miljøkonferansen NESS 2015. 11 deltakere i arbeidsgruppen behandlet alle verdien ...... Les mer