Areal og kunnskap – NESS 2015

Heidi Vinge og Hilde Bjørkhaug fra Forfood-prosjektet arrangerte i samarbeid med Elin Slätmo fra Sverges landbruksuniversitet en arbeidsgruppe om arealforvaltning og kunnskap på den tverrfaglige ...... Les mer