Rethinking land grab ontology

Professor Philip McMichael har fått publisert en artikkel i marsutgaven av tidsskriftet Rural Sociology. I artikkelen problematiserer han forvaltning av jordressurser globalt, og ...... Les mer