Masteroppgave om tilgang til jord i Zambia

Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”. ...... Les mer