Verdien av vekst – NESS 2015

May Thorseth og Jostein Brobakk fra Forfood-prosjektet ledet arbeidsgruppe 4 på den nordiske miljøkonferansen NESS 2015. 11 deltakere i arbeidsgruppen behandlet alle verdien ...... Les mer

Areal og kunnskap – NESS 2015

Heidi Vinge og Hilde Bjørkhaug fra Forfood-prosjektet arrangerte i samarbeid med Elin Slätmo fra Sverges landbruksuniversitet en arbeidsgruppe om arealforvaltning og kunnskap på den tverrfaglige ...... Les mer

NESS 2015 en suksess

Hilde Bjørkhaug fra Forfood var en av arrangørene da 223 deltagere møttes til den tolvte tverrfaglige nordiske samfunnsforskningskonferansen om miljø NESS 2015 i ...... Les mer

Arbeidsgruppe på NESS 2015

Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal på konferansen NESS 2015 tar nå i mot abstracts.   Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal har ...... Les mer

Forfood til Japan

Forfood har fått godkjent en sesjon under den 18. internasjonale sosiologikonferansen (ISA) i Japan.  Sesjonen som har tittelen “Land as an Asset Class: ...... Les mer

Stipendiat med paper om matjordforvaltning

Stipendiaten på Forfood-prosjektet Heidi Vinge presenterte paperet “Boligbygging på matjorda i byenes randsoner – Kulturelle forutsetninger for beslutningstaking om areal som en knapp ...... Les mer

SAMKUL-konferansen 2013

FORFOOD deltok på den første årlige SAMKUL-konferansen på Gardermoen 22. October 2013. Konferansen satte fokus på hvilken kunnskap kulturforskninga kan bidra med for ...... Les mer

McMichael med paper på Yale-konferanse

Forfood’s Philip McMichael presenterte paperet “Historicizing Food Sovereignty: A Food Regime Perspective” på en stor amerikansk konferanse om matsuverenitet og matpolitikk i midten ...... Les mer

Forfood'ere på ESRS-konferanse i Firenze

Flere FORFOOD-forskere presenterte paper på den 15. europeiske ruralsosiologikonferansen i sommer. Konferansen samlet 400 ruralforskere fra hele verden i Firenze, Italia fra 29. ...... Les mer