Nye allianser til besvær?

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og effektivisering, kan det være nyttig å se på hvilken ...... Les mer

Oljefondets investeringer i jordbruksjord

Oljefondets investeringer i jordbruksjord globalt var temaet da Jostein Brobakk holdt foredrag på det månedlige formidlingsseminaret fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim på NTNU Dragvoll ...... Les mer