Verdien av vekst – NESS 2015

May Thorseth og Jostein Brobakk fra Forfood-prosjektet ledet arbeidsgruppe 4 på den nordiske miljøkonferansen NESS 2015. 11 deltakere i arbeidsgruppen behandlet alle verdien ...... Les mer

Areal og kunnskap – NESS 2015

Heidi Vinge og Hilde Bjørkhaug fra Forfood-prosjektet arrangerte i samarbeid med Elin Slätmo fra Sverges landbruksuniversitet en arbeidsgruppe om arealforvaltning og kunnskap på den tverrfaglige ...... Les mer

Arbeidsgruppe på NESS 2015

Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal på konferansen NESS 2015 tar nå i mot abstracts.   Arbeidsgruppa om bærekraftig forvaltning av areal har ...... Les mer