Klart de vil bygge på matjord

Denne kronikken stod på trykk i Nationen 5. september 2018. Det er for få belønnede formål på den andre siden av kjøttvekta til at kommunepolitikerne kan ...... Les mer

Rapport fra Berkley

Forfood-forsker Siri Granum Carson, til vanlig førsteamanuensis i filosofi på NTNU, er for tiden gjesteforsker ved Haas Business School, University of California Berkeley, ...... Les mer

Jordvern og grønne belter i Canada

Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos Department for Environment and Resource Studies ved University of Waterloo, Ontario, Canada. I tillegg ...... Les mer

Nye allianser til besvær?

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og effektivisering, kan det være nyttig å se på hvilken ...... Les mer

Når korrupsjon redder liv

Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse. Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på ...... Les mer

Workshop om areal og matpolitikk

I midten av august samlet Forfood teamet og inviterte deltagere seg til en workshop om areal og matpolitikk ved University of Waterloo, Ontario ...... Les mer

Masteroppgave om tilgang til jord i Zambia

Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”. ...... Les mer