Klart de vil bygge på matjord

Denne kronikken stod på trykk i Nationen 5. september 2018. Det er for få belønnede formål på den andre siden av kjøttvekta til at kommunepolitikerne kan ...... Les mer

Nye allianser til besvær?

I en tid der vi også i Norge ser økt fokus på volumproduksjon og effektivisering, kan det være nyttig å se på hvilken ...... Les mer

Når korrupsjon redder liv

Korrupsjon handler om mer enn store penger og griske ledere. Noen ganger handler det om overlevelse. Siri Granum Carson, førsteamanuensis i etikk på ...... Les mer

Masteroppgave om tilgang til jord i Zambia

Miyanda Malambo har levert sin masteroppgave på studieprogrammet Master of Science in Globalization  ved geografisk institutt på NTNU. Tittelen på oppgaven er “”. ...... Les mer

Temakveld jordvern og utbygging

Det var fullt hus på Antikvariatet da Hippodamus, linjeforeningen til masterprogrammet i fysisk planlegging og eiendomsutvikling på NTNU, inviterte til temakveld om jordvern ...... Les mer

Oljefondets investeringer i jordbruksjord

Oljefondets investeringer i jordbruksjord globalt var temaet da Jostein Brobakk holdt foredrag på det månedlige formidlingsseminaret fra SAMKUL-prosjektene i Trondheim på NTNU Dragvoll ...... Les mer

Historien til melkeforvaltningen i Kanada

I et nylig publisert paper beskriver professor Bruce Muirhead historien til melkeforvaltningen i Kanada. I paperet forklarer han blant annet bakgrunnen for at ...... Les mer