Klart de vil bygge på matjord

Denne kronikken stod på trykk i Nationen 5. september 2018. Det er for få belønnede formål på den andre siden av kjøttvekta til at kommunepolitikerne kan ...... Les mer

Ny Bok: Transforming The Rural

I de siste tiårene har globalisering forvandlet bygdesamfunn og bygdeøkonomier over hele verden. Mye har blitt skrevet av samfunnsforskere om aktører og strukturer ...... Les mer

Rapport fra Berkley

Forfood-forsker Siri Granum Carson, til vanlig førsteamanuensis i filosofi på NTNU, er for tiden gjesteforsker ved Haas Business School, University of California Berkeley, ...... Les mer

Jordvern og grønne belter i Canada

Doktorgradsstipendiat Heidi Vinge er høsten 2015 på utenlandsopphold hos Department for Environment and Resource Studies ved University of Waterloo, Ontario, Canada. I tillegg ...... Les mer

Verdien av vekst – NESS 2015

May Thorseth og Jostein Brobakk fra Forfood-prosjektet ledet arbeidsgruppe 4 på den nordiske miljøkonferansen NESS 2015. 11 deltakere i arbeidsgruppen behandlet alle verdien ...... Les mer

Areal og kunnskap – NESS 2015

Heidi Vinge og Hilde Bjørkhaug fra Forfood-prosjektet arrangerte i samarbeid med Elin Slätmo fra Sverges landbruksuniversitet en arbeidsgruppe om arealforvaltning og kunnskap på den tverrfaglige ...... Les mer