May Thorseth er sammen med Dieter Birnbacher fra Universitetet i Düsseldorf redaktør for boka The Politics of Sustainability – philosophical perspectives. Boka samler politiske, psykologiske, økologiske og økonomiske analyser med en filosofisk inngang til hvordan vi kan bevege oss mot et mer bærekraftig samfunn.

 

“Ansvar ovenfor fremtidige generasjoner er lett å postulere i teorien, men det blir vanskelig med en gang det kommer til konkrete utfordringer. Det krever forandringer i individuelle og institusjonelle holdninger i opposisjon til såkalte systemvariabler i industrisamfunnet: individuell frihet, konsum og likhet. Boken undersøker motivasjonelle og institusjonelle hindringer for en konsistent bærekraftig politikk, og peker på strategier for å overkomme disse hindrene (vår oversettelse,red.anm)”

Les mer om boka hos forlaget Routledge på denne siden.

May Thorseth er professor i filosofi og direktør ved Program for anvendt etikk, NTNU. I Forfood studerer hun institusjonelle barrierer mot bærekraftig forvaltning av matjord, og har blant annet fokus på spørsmålet om intergenerasjonell rettferdighet.