Hvem har fått økt innflytelse i verdikjedene for mat de siste tjue årene? Dette er det sentrale spørsmålet i boka Norsk matmakt i endring, som Hilde Bjørkhaug har vært redaktør for sammen med kollegaene Reidar Almås og Jostein Vik ved Norsk senter for bygdeforskning.

Boka samler bidrag fra mange av landets ledende samfunnsforskere innen mat- og landbruk. De ulike bidragene analyserer utviklinga, peker på sentrale aktører og identifiserer arenaer for innovasjon, nytenking og makt.

“Det overordna bildet er at det ikke skjer noen entydig nyliberalisering på matområdet i Norge, men en dreining mot et korporativt, nyregulert nettverksregime hvor både stat, matprodusenter og forbrukere er svekket til fordel for dagligvarebransjen og den globale matindustrien. Samtidig etableres det nye verdikjeder i samarbeid mellom produsenter og konsumenter som motkraft til denne utviklingen.”

 

Les mer om boka hos Fagbokforlaget.Hilde portrett 2013

Hilde Bjørkhaug er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning. I Forfood studerer hun verdihierarkier i matjordpolitikken både i Norge og internasjonalt.