Den 30. april inviterer FORFOOD prosjektgruppen til en workshop i Situational analysis som holdes av prosjektdeltager Siri Øyslebø Sørensen.