Formell oppstartdato for prosjektet er 1. februar. Vi har lagt opp til mange forskningsaktiviteter allerede i år. Vi inviterer derfor til oppstartsmøte i Bygdeforskning sine lokaler (Idrettsbygget, 4. etasje) 2. uken i februar.

Dato blir 12. februar – klokken 10-13 (med lunsj).

Formålet med møtet er å treffe de norske deltagerne og utveksle tanker, ideer og forventninger til prosjektet og prosjektledelsen, identifisere kortsiktige og langsiktige milepæler mm.

Vi tenker å kalle inn internasjonale partnere til Trondheim i september/oktober (3 dager- lunsj til lunsj). Da ønsker vi at hele prosjektet er med.

Kontraktarbeid på FORFOOD med Forskningsrådet/Samkul er i gang. I den forbindelse skal vi også utforme kontrakter med alle partnere i prosjektet. Dere vil få tilsendt forslag til kontrakt om ikke så lenge.